Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności

eksploatacyjnej kredytobiorcy. Są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku, chociaż udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe.


IDEA PARTNER oferuje doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytów gospodarczych. Dysponujemy ofertą wielu banków i instytucji finansowych, których produkty finansowe są najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierając ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom i możliwościom. Pomagamy przygotować dokumentację kredytową oraz ułatwiamy kompletowanie załączników.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z doradcą Idea PARTNER.

Nasza siedziba


Pokaż IdeaPartner na większej mapie